Història de Can Alemany

Una mica d’història per tots aquells encuriosits en saber alguna cosa més sobre Can Alemany:
Can Alemany, conegut abans del segle XIX com a Mas Salamones, és un del masos més antics del terme de Montbui, i era propietat de la família de Bartomeu Alemany, tal com consta en un capbreu de l’any 1520.
Durant el segle XVII i XVIII, l’expansió del conreu de blat, i sobretot de la vinya va fer que totes les finques de Montbui fossin importants productors i per tant, enriquissin el seu patrimoni.
La família Alemany va engrandir el seu patrimoni i també la casa. Però l’any 1807, Maria Alemany i Jover, casada amb Pau Anton Lladó, fabricant de teixits d’Igualada, va morir. Al no tenir fills, el mas el va heretar un nebot, Francisco Anton Aguilera i Alemany, que era fabricant de “panyos” a Igualada.
Can Alemany es va mantenir dins la família Aguilera fins ben entrat el segle XX, però segurament les diferents crisi econòmiques que es van viure a Igualada, on residien i treballaven els Aguilera, van fer que el patrimoni minvés molt.
Després d’uns anys de cert abandó, el 2014, Can Alemany és restaurat i rehabilitat, tot mantenint l’essència del casal català del segle XVIII.